Vzdělávání praxí


Projekt Fondu dalšího vzdělávání nazvaný „Vzdělávání praxí“ je zaměřen na osoby ohrožené na trhu práce. Jedná se především o osoby nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce, např. osoby starší 50 let, rodiče na/po rodičovské dovolené a osoby s nízkou úrovní kvalifikace.

V rámci projektu si účastníci vyberou dle vlastního uvážení pracovní pozici u zaměstnavatele, který se do projektu přihlásil. Následně u něj absolvují svou praxi v délce od 1-6 měsíců v závislosti na typu pracovní pozice. Po celou dobu je bude provázet zkušený pracovník zaměstnavatele tzv. mentor, který jim bude předávat cenné zkušenosti a dohlížet nad správným výkonem.

Projekt Vzdělávání praxí představuje pro jeho účastníky ideální možnost, jak si doplnit nejnovější profesní poznatky a dovednosti přímo v reálném firemním prostředí. Účastníci si tak podstatně zvyšují šance na získání nového či udržení stávajícího zaměstnání. Získají nové znalosti, díky kterým vyhoví současným požadavkům trhu práce.Pomocí individuálního poradenství se naučí lépe ucházet o práci.Získají sebevědomí a stanou se pro zaměstnavatele atraktivnější.

Z druhé strany se do projektu zapojují poskytovatelé vzdělávání praxí (např. firmy či neziskové organizace), kteří umožní účastníkům projektu absolvovat vzdělávání praxí přímo ve své společnosti. Poskytovatelé mohou využít příležitost k navázání dlouhodobého pracovního vztahu a finančně si kompenzovat náklady spojené se vzděláváním účastníků.

O poskytovatelích praxí z našeho regionu a nabízených pracovních pozicích Vás budeme informovat na našich stránkách www.khprace.cz a Facebooku.

Veškeré informace k projektu naleznete na www.vzdelavanipraxi.cz.


INFORMAČNÍ LINKA A E-MAIL Vzdělávání praxí

+420 775 881 408 (provoz infolinky po-čt: 9.00-15.00, pá: 9.00-14.30), info@vzdelavanipraxi.cz